Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бакалавр


Сілабуси навчальних дисциплін (ОПП 2021-2022, 081-Право)

Вибіркові дисципліни
    Сілабуси навчальних дисциплін (ОПП 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)


    Магистратура     Доктори філософії (Phd)    Для організації формування вибіркової частини освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 "Право" пропонується до вибору такі навчальні дисципліни:

    © 2006-2021 Інформація про сайт