Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бабенко Микола Володимирович

Аспірант кафедри цивільного, господарського та екологічного права Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет", babenko.m.v@nmu.one, поштова адреса: м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49005, пр. Д.І. Яворницького, 19, Державний ВНЗ "НГУ".

Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсне право.

Галузь наукових інтересів : земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсне право України та країн ЄС.

Публікації: Бабенко М.В. Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства : сутність і компенсація / М.В. Бабенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки.- 2017.- №1.- С. 110-120.

© 2006-2018 Інформація про сайт