Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права

 Завідувач кафедри - Кірін Роман Станіславович, доктор юридичних наук, доцент. Лауреат премії НАН України, Лауреат премії Святого Володимира.

Кафедра заснована у вересні 2001 року, як правонаступниця кафедри правознавства (створена у січні 1998 р.).

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальностю 081 "Право".

Рівні підготовки: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Навчальний процес із 34 навчальних дисциплін забезпечують: 3 професори, 9 кандидатів наук, доцентів, 5 старших викладачів, 3 асистенти. Всього на кафедрі працює 20 співробітників. 

Кафедрою налагоджені тісні стосунки з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, а також юридичними вузами і факультетами Києва, Харкова, Одеси, Львова, Каунаса (Литва), де студенти і викладачі кафедри проходять навчання, стажування та практику.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

  • екологічне право, земельне право, право екологогічної безпеки;
  • гірниче та геологічне право, енергетичне право;
  • цивільне право, господарське право, господарський процес.

Контакти:

тел.: (056) 756-09-91.

E-mail: KirinR@nmu.org.ua


© 2006-2019 Інформація про сайт