Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права


Кірін Роман Станіславович - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор. Лауреат премії НАН України.

Андрейцев Володимир Іванович - доктор юридичних наук, професор.
Заслужений юрист України, академік Національної Академії правових наук України, Державний радник юстиції III-го класу, Почесний президент Єврозійської асоціації правничих шкіл та правників, двічі лауреат премії імені Ярослава Мудрого.

Кострюков Сергій Володимирович - доктор філософських наук, професор кафедри ЦГП.

Кострюков Сергі й Володимирович 1955 року народження. У 1977 році закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут , присвоєно кваліфікацію інженера-механіка . У 1998 році закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “ Правознавство ”, присвоєно кваліфікацію спеціаліст – юрист. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти у січні 2005 р. на тему “Формування демократичних цінностей студентської молоді в трансформаційний період“ . 20 січня 2011 року Кострюкову Сергію Володимировичу Рішенням Атестаційної колегії присвоєне вчене звання Доцента кафедри цивільного та господарського права. Сергій Володимирович захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 1 грудня 2011 р. на тему “Особливості взаємодії культури та влади в трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз)”. 25 вересня 2012 р. Кострюкова С.В.обрано на посаду професора кафедри цивільного та господарського права.

Андрєєва Дар'я Євгеніївна - кандидат юридичних наук, доцент.

Шашенко Дмитро Олександрович - кандидат технічних наук, доцент.

Ільющенко Ганна Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент.

Берус Наталія Володимирівна - старший викладач, адвокат.

Сиволап Іван Іванович - старший викладач.

Кошова Надія Миколаївна - старший викладач, адвокат.

Воронько Олена Олександрівна - асистент, адвокат.

Махова Лілія Олексіївна - асистент.

Трофімова Лариса Віталіївна - кандидат юридичних наук, доцент.

Легеза Юлія Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент.

Коваленко Наталія Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент. Доцент кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України.

Хоменко Володимир Львович - кандидат технічних наук, доцент. Доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин Державного ВНЗ "Національного гірничого університету".

Коросташова Ірина Миколаївна - кандидат юридичних наук, доцент.

Ковтун Станіслав Леонідович - старший викладач, адвокат. Генеральний директор юридичної фірми "Максімус".

Федоров Олег Миколайович - старший викладач. Директор ТОВ торгівельно-промислової консалтінгової фірми "Трігон-Т".

.

© 2006-2018 Інформація про сайт