Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Аспірантам


"Освітньо-наукова програма вищої освіти "Право" (третій рівень вищої освіти)"


Навчально-методичне забезпечнення навчальної дисиципліни "Екологічна безпека в механізмі правового регулювання екологічних відносин"

Навчально-методичне забезпечнення навчальної дисиципліни "Науково-теоретичні основи використання об’єктів енергетики"

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни "Проблеми цивільного та господарського права"

Робочі програми навчальної дисципліни "Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності"

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни "Правовий статус громадян в екологічних правовідносинах"

© 2006-2021 Інформація про сайт