Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Силабуси для спеціальності 081 Право (ОС Бакалавр)

Цикл спеціальної підготовки 

Базові дисципліни за галуззю знань:

Фахові освітні компоненти за спеціальністю:

Практична підготовка за спеціальністю та атестація 

  • Друга юридична практика (завантажити)© 2006-2022 Інформація про сайт