Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Здобувачам


Інформація про науково-педагогічних працівників які забезпечують навчальний процес

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО» ,Спеціальність 263 Цивільна безпека

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО» ,Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО» ,Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Робоча програма навчальної дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО» ,Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

Питання для заліку з дисципліни «Правознавство»

Конспект лекцій з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО»(для неюридичних спеціальностей)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення семінарських занять із дисципліни «Правознавство» (для студентів неюридичних спеціальностей)

Виконати контрольну роботу. Варіант відповіднодо номеру в журналі.
© 2006-2022 Інформація про сайт