Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЛАН 
проведення науково-дослідної держбюджетних робіт у 2020-2022 рр.
на кафедрі цивільного, господарського та екологічного права п\п
Назва роботи та етапів Керівник, виконавці Терміни виконання Очікувані наукові, практичні, соц..-економічні результати
Початок Кінець

Створення пакету сучасної довідникової навчальної бази з дисциплін, що викладаються на кафедрі, у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 081 «Право». Керівник – зав. каф. ЦГЕП, к.ю.н., доц. Саксонов В.Б.,
виконавці: проф. Андрейцев В.І.,
доц. Кострюков С.В.,
доц. Ільющенко Г.В.,
проф. Легеза Ю.О.,
доц. Виприцький А.О.,
ст. викл. Махова Л.О.,
ст. викл. Мішура І.В.
I кв. 2020 IV кв. 2022 Пакет сучасної довідникової навчальної бази з дисциплін, що викладаються на кафедрі, згідно нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 081 «Право».
1.1. Удосконалення навчальних дисциплін 2 і 3 курсу, що викладаються на кафедрі, у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів.
I кв. 2020 IV кв. 2020 Розробка удосконалених навчальних планів і програм навчальних дисциплін згідно нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 081 «Право».
1.2. Удосконалення  навчальних дисциплін 4 курсу, що викладаються на кафедрі, у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів.
I кв. 2021 IV кв. 2021 Підготовка удосконалених навчальних планів і програм навчальних дисциплін згідно нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 081
1.3. Удосконалення навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі для магістрів та аспірантів, у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки магістрів (аспірантів) та розробка методичного забезпечення щодо виконання магістерської роботи. I кв. 2022 IV кв. 2022 Розробка удосконалених навчальних планів і програм навчальних дисциплін згідно нових стандартів вищої освіти підготовки магістрів спеціальності 081 «Право».


План підписаний - завантажити

© 2006-2022 Інформація про сайт