Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НОВИНИ


1 листопада 2022 року в рамках кураторських годин відбулася інформаційно-роз’яснювальна зустріч студентів першого курсу спеціальності 081 «Право» (081-22-1, 2) з доцентом кафедри цивільного, господарського та екологічного права Тюрею Ю.І.

Метою проведення зустрічі було ознайомлення здобувачів з платформою «Мрія» задля інформаційної підтримки наших військових, а також протидії кремлівським медіа-пропагандистам.(завантажити)

 


13 вересня 2022 року відбулася перша зустріч студентів першого курсу спеціальності 081 «Право» з гарантом освітньо-професійної програми «Право» для бакалаврів Пушкіною О.В. та доцентом кафедри цивільного, господарського та екологічного права Тюрею Ю.І. (завантажити)4 травня 2022 року в рамках студентської науково-практичної онлайн конференції «Тиждень студентської науки-2022» відбулося засідання секції «Право».

Було заслухано та обговорено доповіді здобувачів освіти – учасників конференції з актуальних проблем екологічного, цивільного, адміністративного, трудового, кримінального, земельного та інших галузей права. Загалом у конференції взяло участь 21 здобувач освіти. Детальніше завантажити Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Legal education and science in the context of European integration», яка відбудеться 5 жовтня 2022 року в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Запрошення за посиланням (завантажити)

 


У рамках виконання Плану роботи науково-методичної комісії за спеціальністю 081 «Право» на 2021-2022 навчальний рік та з метою формування навичок створення електронних навчальних курсів засобами системи управління навчанням Moodle й їх практичного використання у освітньому процесі 26 квітня 2022 року вченим секретарем науково-методичної комісії за спеціальністю 081 «Право» доц. Тюрею Ю.І. було проведено онлайн тренінг "Банк питань в MOODLE: практичні лайф-хаки". Захід передбачав розгляд таких питань:

 1. Банк питань як основа підсумкового контролю на платформі MOODLE.

 2. Інваріантність тестових завдань в MOODLE.

 3. Тестування в асинхронному режимі.

 4. Аналіз тестових завдань в MOODLE.

Метою заходу було надання допомоги в опановані цифрового інструментарію та нових педагогічних підходів, технологій і методів навчання, які використовуються під час реалізації освітнього процесу.

 


Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 2117/АС-21 щодо акредитації освітньої програми Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" освітня програма «Право» (ідентифікатор у ЄДЕБО 31805), рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 08 Право, спеціальність – 081 Право та ухвалило рішення: акредитувати освітню програму.

Рішення ухвалене на засіданні 14 квітня 2022 р., протокол № 6 (11).18 лютого 2022 року було проведено семінар з підготовки та підвищення рівня кваліфікації 215 працівників апаратів місцевих та апеляційних судів на тему «Новели антикорупційного законодавства з питань електронного декларування та інші питання запобігання та протидії корупції» в межах співпраці кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка» та Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України.
Ганна Блінова, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Інституту гуманітарних і соціальних наук НТУ “Дніпровська політехніка”, доктор юридичних наук, доцент  виступила спікером та модератором цього заходу. Нею були розкриті питання практики застосування антикорупційного законодавства щодо державних службовців органів судової влад. 
Про правове регулювання конфлікту інтересів у сфері правосуддя та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства розповів Андрій Мацокін – головний редактор журналу «Держслужбовець».
Особливості та етапи деклараційної кампанії, новації в електронному декларуванні, запроваджені Національним агентством з питань запобігання корупції, що застосовуються у період кампанії щорічного декларування за 2021 рік розкрив Максим Захаров – головний державний інспектор сектору з питань запобігання та виявлення корупції Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків.. 


10 лютого 2022 року відбувся Третій Всеукраїнський форум «Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству в освітніх закладах», організатором якого виступив Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет».

В рамках Форуму з доповіддю, присвяченій правовому регулюванню проявів кібербулінгу, взяла участь студентка другого курсу заочної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» Анастасія Дегтярьова, яка з гідністю представила наш унівесриситет «Дніпровська політехніка» та ННІ гуманітарних та соціальних наук. 

       14 лютого 2022 року професором кафедри цивільного, господарського та екологічного права ННІ гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", доктором юридичних наук, професором адвокатом Легезою Юлією Олександрівною в межах опанування навчальної дисципліни "Актуальні проблеми адміністративного судочинства" здобувачами вищої освіти другого освітнього рівня "магістр" за ОПП "Публічне право" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана проведено лекційне заняття на тему: "Захист права безпечне довкілля в порядку адміністративного судочинства". Лекція проведена спільно із професором кафедри адміністративного і фінансового права Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктором юридичних наук, професором Волковою Юлією Анатоліївною.

       


8 лютого 2022 року в межах співпраці кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка» та Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України професор кафедри доктор юридичних наук, доцент Блінова Ганна Олександрівна провела лекцію у програмі “Zoom” в межах підготовки та підвищення рівня кваліфікації за стандартизованою програмою для 163 старших секретарів, секретарів, головних і провідних спеціалістів місцевих та апеляційних судів на тему «Антикорупційне законодавство та практика його застосування щодо державних службовців органів судової влади». На зустрічі обговорювались актуальні питання запобігання та протидії корупції в Україні, фінансовий контроль, правове регулювання конфлікту інтересів у сфері правосуддя, законодавчі обмеження для суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, а також нові положення у сфері роботи системи електронного декларування та практичні аспекти заповнення декларацій, визначені у Роз’ясненні НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

 


Куявський університет у Влоцлавеку та  Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» педставляє до Вашої уваги  колективну монографію

ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО У ВИМІРАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

м. Влоцлавек, Республіка Польща
Дедлайн – 25 березня 2022 року


До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту в галузі права, філософії, культурології, філології, історії, політології.  Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень. Детальніше - перейти
Кафедрами цивільного, господарського та екологічного права і публічного права реалізується освітньо-професійна програма «Право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, в якій визначена її унікальність, зокрема: формування правничих навичок щодо захисту особистих немайнових прав людини, розуміння фундаментальної ролі правника в утвердженні верховенства права через захист прав і свобод людини. Така унікальність програми характерна лише для освітньої програми «Право» НТУ «Дніпровська політехніка», що дозволяє відрізнити її від інших програм спеціальності 081 «Право», за якими готують бакалаврів освітні заклади України.

З метою врахування під підготовці здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зазначеної унікальності освітньо-професійної програми «Право» авторським колективом кафедри цивільного, господарського та екологічного права, зокрема, професорами: Бліновою Г.О., Легезою Ю.О., Пушкіною О.В., Потіпом М.М. та доц. Тюрею Ю.І., підготовлено та опубліковано навчально-практичний посібник «Захист особистих немайнових прав особи у судовому порядку» за загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Ю.О. Легези.
19 січня 2022 р. підведено підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  за галуззю знань 081 Право, який проводився в ННІГСН, кафедра ЦГЕП. Переможцями визнано:
1. Забарську Вікторію Олександрівну, гр. 081-19-1, тема роботи «Принцип неприпустимості зловживання матеріальними і процесуальними правами: теоретичні та практичні аспекти», наук. керівник д.ю.н., доц. Блінова Г.О.
2. Пархоменко Вікторію Олексіївну, гр. 081-19-1 тема роботи «Інститут присяжних як гарантія захисту прав людини в цивільному судочинстві», наук. керівник д.ю.н., доц. Блінова Г.О.
3. Пустову Вікторію Володимирівну, гр. 081-18-1, тема роботи «Організаційно-господарські правовідносини: загальнотеоретичні аспекти», наук. керівник к.ю.н., доц. Ільющенко Г.В.11.01.2022 гарантом освітньо-професійної програми «Право» для бакалаврів Пушкіною О.В. та науково-методичною комісією за спеціальністю 081 «Право» була організована онлайн-зустріч зі студентами-правниками всіх курсів навчання #dniprotech..... (завантажити)24 грудня 2021 року з метою перегляду освітньо-професійної програми 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів прийому 2022 року науково-методичною комісією за спеціальністю «Право» #нтудп було організовано обговорення проєкту програми спільно зі студентами-правниками всіх курсів навчання #dniprotech. Детальніше завантажити.Юридична клініка «PRO BONO» є структурним підрозділом Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньою програмою 081 Право та створена як база для практичного навчання і проведення навчальної практики студентів старших курсів НН ІГСН шляхом надання безкоштовних правових консультацій малозабезпеченим верствам населення.

17 грудня 2021р. члени Юридичної клініки "PRO BONO" НТУ "Дніпровська політехніка" під керівництвом Лілії Махової провели круглий стіл за темою "Підсумки 2021 р. Перспективи вдосконалення роботи юридичної клініки на 2022р."

Під час дружньої зустрічі були обговорені питання щодо:
 • аналізу досягнень Юридичної клініки за 2021р.;
 • оптимізації робочих процесів;
 • перспектив розвитку та розширення на 2022р. тощо.

У грудні 2021 авторським колективом кафедри публічного права і кафедри цивільного, господарського та екологічного права опубліковано навчально-практичний посібник з підготовки до підсумкової атестації бакалаврів за спеціальністю 081 «Право»/за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю.О.Легези та кандидата юридичних наук, доцента С.В.Грищака.До дня студента 17 листопада 2021 року Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти оголосив конкурс «Студент – основа якості освіти». На конкурс надійшло понад 50 робіт. Пріоритетом щодо визначення найкращих робіт було .... (завантажити)
18.10.2021 в навчально-науковому інституті гуманітарних і соціальних наук кафедрою «Цивільного, господарського та екологічного права» та представниками науково-методичної комісії спеціальності 081 «Право» (проф. Пушкіна О.В., доц. Тюря Ю.І., доц. Школа С.М., Северин В.В.) була організована та проведена панельна дискусія за темою: «Запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти». (завантажити)


8 жовтня 2021 в навчально-науковому інституті гуманітарних і соціальних наук урочисто відзначили своє професійне свято юристи. День юриста – це свято фахівців, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів. Детальніше (завантажити)


06.10.2021 в навчально-науковому інституті гуманітарних і соціальних наук пройшов круглий стіл за темою «Реформування правничої освіти».
Метою проведення заходу було обговорення проєкту Концепції розвитку юридичної освіти. Участь у круглому столі приймали студенти, які навчаються за спеціальністю «Право», гарант освітньо-професійної програми «Право» для бакалаврів Пушкіна О.В., директор навчально-наукового інституту гуманітарних і соціальних наук Грищак С.В., представники науково-методичної комісії за спеціальністю 081 «Право»: Тюря Ю.І., Школа С.М., Кудря С.С. та Симоненко В.І. Захід організований кафедрою цивільного, господарського та екологічного права.
Найбільш актуальними питаннями, які жваво обговорювалися учасниками столу було:

 • визнання вищою юридичною освітою освіту ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»;
 • запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ);
 • визначення поняття «правнича школа» та інші.

Як зазначили студенти, проведення таких заходів дозволяє здобути нові знання, визначитися з побудовою своєї індивідуальної освітньої траєкторії, бути проінформованими щодо вимог вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти та інше.29 вересня 2021 року партнер адвокатського об'єднання "Перша адвокатська контора", випускник юридичного факультету тоді ще Національного гірничого університету Антон Олександрович Борисенко прочитав лекцію для студентів НТУ «Дніпровська політехніка» (спеціальність 081 "Право") в межах вивчення проблем здійснення та захисту майнових та особистих немайнових прав особи. Студенти змогли почути практичні поради, що є корисними для забезпечення ефективного захисту цивільних прав особи у суді, що, без сумніву, допоможе їх здолати нелегкий шлях опанування юридичною професією.


29 вересня 2021 успішно атестували аспірантів зі спеціальності 081 "Право". Від щирого серця бажаємо успішних захистів дисертацій у майбутньому та здобуття ступеня доктора філософії, чому всіляко будемо сприяти!

29 вересня 2021 в навчально-науковому інституті гуманітарних і соціальних наук відбулася зустріч здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з гарантом освітньо-професійної програми за спеціальністю 081 «Право» для бакалаврів Пушкіною Оленою Вікторівною та представниками науково-методичної комісії за спеціальністю 081 «Право»: Тюрею Ю.І., Школою С.М., Кудрею С.С., Северин В.В. та Симоненко В.І. - Перейти25 квітня 2021 року професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права, д.ю.н., професор Ю.О. Легеза взяла участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету у якості офіційного опонента дисертаційного дослідження Чуба Антона Володимировича на тему "Концепція суб'єктивних публічних прав приватної особи: адміністративно-правовий аспект. Детальніше за посиланням - Перейти5 березня 2021 наші викладачі прийняли участь як лектори на всеукраїнському онлайн-семінарі періодичного навчання суддів окружних та апеляційних адміністративних судів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації.
Інтерактивна лекція в режимі онлайн-трансляції від професора кафедри цивільного, господарського та екологічного права НТУ "Дніпровська політехніка" - Dnipro University of Technology, доктора юридичних наук Легези Юлії Олександрівна на тему: "Правовий механізм захисту довкілля як складова національної безпекової політики України . Забезпечення доступу до екологічної інформації".18 березня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція (
Перейти) Конференція проходила в змішаному форматі з використаннями можливості онлайн-зв'язку.В рамках освітнього компоненту «Викладацька практика» освітньо-наукової програми «Право» для докторів філософії аспіранти другого року навчання провели практичні заняття з навчальної дисципліни «Правознавство»Завантажити


25 квітня 2019 року об 11.00 в аудиторії 305/10 розпочинає роботу секція 19 – «Право» десятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна», присвячена 120- річчю Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Запрошуємо до участі усіх молодих науковців!»З 8 по 12 квітня 2019 р. в навчально-науковому Інституті гуманітарних і соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в межах «Тижня студентської науки» проводилася 74 студентська науково-технічна конференція. Науково-педагогічними працівниками кафедри цивільного, господарського та екологічного права організовано роботу наступних секцій:
 • «Трудове право та право соціального забезпечення». Голова – завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Саксонов В.Б.
 • «Цивільне право та процес». Голова – професор кафедри, д.ю.н., доцент Легеза Ю.О.
 • «Господарське право та процес». Голова – доцент кафедри, к.ю.н., доцент Ільющенко Г.В.
 • «Енергетичне та транспортне право». Голова – доцент кафедри, д.ф.н., доцент Кострюков С.В.20 березня 2019 року на запрошення завідувача кафедри цивільного, господарського та екологічного права Саксонова В.Б. в НТУ «Дніпровська політехніка», а саме в Інституті гуманітарних і соціальних наук, проведено традиційну профорієнтаційну зустріч. До нас завітали учні та вчителі Сурсько-Литовської загально-освітньої школи. Гості відвідали криміналістично-комп’ютерний комплекс, навчальну залу судових засідань, мультимедійну аудиторію. Також учні брали участь в інтерактивній діловій грі з Цивільного права. Дякуємо за активну роботу та чудові виступи директору ІГСН Грищаку С.В., завідувачу кафедри філології і мовної комунікації Ігнтатьєвій С.Є., завідувачу кафедри історії і політичної теорії Первому Г.Л., завідувачу кафедри публічного права Школі С.М. та відповідальному за профорієнтаційну роботу Інституту ГСН Олійникову Г.В. 


© 2006-2022 Інформація про сайт