Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права


Саксонов Владислав Борисович – завідувач кафедри цивільного,господарського та екологічного права, кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта


У 1994 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Історія». У 2002 році закінчив Юридичну академію МВС України за спеціальністю «Правознавство».

Вченні звання


Кандидат юридичних наук з 2004 року. Вчене звання «доцент» здобув у 2007 році.

Має 23 роки навчально-педагогічного стажу. Науковий стаж складає 20 років. У 2017 році отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти за програмою «Педагогіка вищої школи».


Є автором та співавтором численних та навчально-методичних друкованих робіт, серед яких 14 підручників, навчальних посібників, словників тощо, 3  із них рекомендовані та затверджені МОН України для використання у вищих закладах освіти, зокрема підручник «Теорія держави і права» (2016 р.), навчальний посібник «Господарське право (загальна частина)» (2014 р.), навчальний посібник «Цивільне право: підготовка до державного іспиту» (2010 р.), навчальний посібник «Фінансове право» (2017 р.) та ін.

Сфера наукових інтересів – теорія держави і права, цивільне, трудове, господарське, фінансове право. Дисципліни, що викладає: друга юридична практика; трудове право; міжнародне приватне право; господарське право; правові аспекти економічної діяльності; Актуальні проблеми цивільних і господарських правовідноси.

Е-mail:
Saksonov.V.B@nmu.one ;
civil.k2019ok@gmail.com.

© 2006-2020 Інформація про сайт