Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права


Пушкіна Олена Вікторівна – завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права, доктор юридичних наук, професор

Освіта • У 1985 році закінчила Дніпропетровський державний університет та здобула кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства».
 • У 1996 році закінчила Російську академію державної служби при Президентові Російської Федерації та отримала кваліфікацію «Юрист-спеціаліст по правовому регулюванню державного і муніципального управління».
 • у 2019 році закінчила університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія» професійна кваліфікація «магістр з філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач»

Вченні звання


 • У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
 • У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
 • У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
 • У 2014 році отримала атестат професора  (12 ПР №009483)


Підвищення кваліфікації


 • Юридична фірма «Терра» стажування з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 10.09.15-10.12.15 Довідка
 • Адвокатське об’єднання «Юрексім" Стажування з дисципліни «Сімейне право»  01.10.17-01.04.18 Довідка
 • Навчання за сертифікатною освітньою програмою «Теорія і практика медіації» свідоцтво №036 від 02.06.2018


Пушкіна О. В. є співавтором таких навчальних видань: підручник «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні» з грифом МОН, «Тлумачний словник-мінімум з юридичної термінології англо-український» з грифом МОН, навчальний посібник «Правовий статус особи в Україні».

З  2010 року є головою організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції».

З 2010 року є членом Євразійської Асоціації правових шкіл та правознавців.

У період з 2010 р. по 2013 р.:

 • член експертної комісії ДАК з правознавства;
 • член експертної ради з ліцензування та акредитації  з 2018 р.;
 • член підкомісіїї 081 Право науково-методичної комісії 07 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.


Презенитація Пушкіної О. В. - Професійний розвиток (завантажити)


© 2006-2022 Інформація про сайт