Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

В межах заходів із залучення фахівців-практиків правничої професії до навчальної та наукової діяльності Університету, 01 жовтня 2021 року кафедрою цивільного, господарського та екологічного права було організовано зустріч помічника судді Дніпропетровського адміністративного окружного суду  Віталія Волкова зі студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Метою зустрічі було поєднання теорії та практики правничої діяльності у сфері земельних правовідносин.

Пан Віталій Волков взяв участь у проведенні практичного заняття в рамках навчального курсу «Земельне право» на тему: «Право власності на землю: поняття, особливості змісту та форми. Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки» для студентів навчальної групи 081-19-1 ІГСН.

На зустрічі обговорювали питання щодо права власності на земельні ділянки, були розкриті окремі аспекти визначення юрисдикції земельних спорів, міграції земельних спорів із цивільного та адміністративного у господарське судочинство, а також професійні виклики юридичної спеціалізації.
         Віталій Володимирович  розповів про свій шлях становлення в юриспруденції, поділився цінним досвідом у сфері права. Студенти-правники отримали поради як розпочати свій професійний шлях та здобути успіх в юридичній практиці.

 Кафедра права та студентство висловлює вдячність Віталію Володимировичу та сподівається, що такий формат проведення навчальних занять отримає подальший розвиток та сприятиме більш глибокому розумінню студентами тонкощів правничої професії.

          16 вересня 2021 року пройшла зустріч студентів  спеціальності 081 Право з роботодавцями


12 травня 2021 року пройшла зустріч студентів 3 курсу спеціальності 081 Право з одним із стейкхолдерів Освітньої програми «Право» (ступень – бакалавр), з представником роботодавців – директором ТОВ «ВАТ АГРО» Чебикіною Тетяною Сергіївною, який розповіла про компетентності юридичної спеціальності, поділилася практичним досвідом захисту прав та законних інтересів юридичних і фізичних осіб, відповіла на запитання студентів.

© 2006-2022 Інформація про сайт