Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права

Андрейцев Володимир Іванович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права. Заслужений юрист України, академік Національної Академії правових наук України, Державний радник юстиції III-го класу, Почесний президент Єврозійської асоціації правничих шкіл та правників, двічі лауреат премії імені Ярослава Мудрого. Має понад 550 опублікованих наукових і навчально-методичних праць. Ільющенко Ганна Володимирівна  - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Iliushchenko Hanna, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: Iliushchenko.H.V@nmu.one Researcher ID:   F-6227-2019 Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4fkqchwAAAAJ&hl=ru

Махова Лілія Олексіївна – старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного права.
Mahova Liliya, Senior lecturer Department of Civil, Economic and Environmental Law. e-mail: mahova_liliya@i.ua; Makhova.L.O@nmu.one ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1260-0014 Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4Eox8y8AAAAJ

Легеза Юлія Олександрівна - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Leheza Yulia Doctor of Law, Associate Professor, Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: Leheza.Yu.O@nmu.one ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4896-3178?lang=en Researcher ID :   F-6210-2019 Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=e5QSJ5kAAAAJ&hl=en

Потіп Микола Миколайович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права.


Ковтун Станіслав Леонідович - старший викладач кафедри  цивільного, господарського та екологічного права.


Блінова Ганна Олександрівна – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного, господарського, екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».


Bипpицкий Aндрій Oлексійович - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Vyprytskyy Andriy Oleksiyovych, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: Vyprytskyi.A.O@nmu.one Researcher ID:   F-6227-2019 Google scholar Researcher ID:   F-6227-2019 Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y6Gx6PsAAAAJ&hl=ru


 Трофімова Лариса Віталіївна  -  кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права,  e-mail: lv_lecturer@ukr.net

   

      Тюря Юлія Іванівна - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. Yuliia Tiuria, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law. Tyurya.J.I@nmu.one, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7732-3535, Scopus ID автора: 57215579151.

 Мішура Ірина Володимирівна  - старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Mishura Irina, senior lecturer Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: ivm_79@ukr.net

   

Тулянцева Валерія Андріївна - кандидат юридичних наук, асистент кафедри кафедри цивільного, господарського та екологічного права.


© 2006-2021 Інформація про сайт