Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права

Андрейцев Володимир Іванович - доктор юридичних наук, професор. Заслужений юрист України, академік Національної Академії правових наук України, Державний радник юстиції III-го класу, Почесний президент Єврозійської асоціації правничих шкіл та правників, двічі лауреат премії імені Ярослава Мудрого. Має понад 550 опублікованих наукових і навчально-методичних праць.

Кострюков Сергій Володимирович    - доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. Kostryukov Sergiy Doctor of Philosophical, Associate Professor, Associate Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law. e-mail: Kostryukov2610@ukr.net.

 Ільющенко Ганна Володимирівна  - доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Iliushchenko Hanna, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: Iliushchenko.H.V@nmu.one Researcher ID:   F-6227-2019 Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=4fkqchwAAAAJ&hl=ru

Махова Лілія Олексіївна – старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного права.
Mahova Liliya, Senior lecturer Department of Civil, Economic and Environmental Law. e-mail: mahova_liliya@i.ua; Makhova.L.O@nmu.one ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1260-0014 Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4Eox8y8AAAAJ

Легеза Юлія Олександрівна - доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Leheza Yulia Doctor of Law, Associate Professor, Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: Leheza.Yu.O@nmu.one ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4896-3178?lang=en Researcher ID :   F-6210-2019 Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=e5QSJ5kAAAAJ&hl=en

Bипpицкий Aндрій Oлексійович - кандидат юридичних наук, доцент, - кафедри цивільного, господарського та екологічного права Vyprytskyy Andriy Oleksiyovych, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: Vyprytskyi.A.O@nmu.one Researcher ID:   F-6227-2019 Google scholar Researcher ID:   F-6227-2019 Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y6Gx6PsAAAAJ&hl=ru

Коросташова Ірина Миколаївна   - кандидат юридичних наук, доцент, - доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Korostashova Iryna Mukolaivna Doctor of Philosophy, Associate professor, Associate Professor of Civil, Economic and Environmental Law e-mail:  irynakorostashova@ukr.net ORCID: ORCID  0000-0003-4024-802X Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=FGsfvjkAAAAJ&hl=ru

 Трофімова Лариса Віталіївна  -  кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри                   цивільного, господарського та екологічного права Trofimova Larysa, Candidate of Law, Associate Professor, Senior Researcher, Professor Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: lv_lecturer@ukr.net

   

 Мішура Ірина Володимирівна  - старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Mishura Irina, senior lecturer Department of Civil, Economic and Environmental Law e-mail: ivm_79@ukr.net

   


© 2006-2020 Інформація про сайт